Brugsbetingelser, cookies og privatlivspolitik

Gældende fra den 27. maj 2019

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er: https://forhandlerdele.dk.
Forhandlerdele.dk er drevet af STIGA A/S for at hjælpe forhandlere med at omsætte reservedele, f.eks. fejlbestilte eller udgåede reservedele, på eget lager uanset mærke.

STIGA A/S har intet ansvar for hverken dine eller andres oplysninger. STIGA A/S stiller udelukkende platformen til rådighed, og al handel mellem forhandlere er STIGA A/S og forhandlerdele.dk uvedkommende. STIGA A/S og forhandlerdele.dk kan ikke stilles til ansvar for rigtigheden af de anførte oplysninger. Se punkterne Ansvarsfraskrivelse og Ansvarsbegrænsning nedenfor.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler disse

Annoncer

For at få adgang til og bruge forhandlerdele.dk skal du som forhandler/bruger oplyse din virksomheds cvr-nr., navn på kontaktperson, e-mailadresse og fysisk adresse. Du har endvidere mulighed for at angive dit mobilnummer. Disse oplysninger er afgørende for webstedets funktionalitet og formål, og indsamlingen og behandlingen af disse oplysninger kræver i henhold til databeskyttelseslovgivningen (databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) intet specifikt samtykke fra brugeren. Stiga har således en legitim interesse i at indsamle disse oplysninger, som udelukkende har til formål at formidle aftaler om køb/salg af diverse reservedele mellem de forskellige forhandlere/brugere af webstedet. De indsamlede oplysninger vil ikke blive anvendt til markedsføringsformål.

Når du som bruger lægger annoncer op på webstedet, indsamler vi de data, som vises i Annonceformularen, og også brugerens IP-adresse samt browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

Du ejer rettighederne til det indhold, du skaber og publicerer på forhandlerdele.dk. Ved at publicere annoncer og materiale på webstedet giver du samtidig Stiga en ikke-eksklusiv ret til at dele dit materiale indenfor rammerne af forhandlerdele.dk-tjenesten, hvilket omfatter retten til at opbevare, omformatere, fremvise og distribuere materialet. Du er som bruger selv ansvarlig for det materiale, du publicerer, hvilket betyder, at du indestår for og påtager dig ansvaret for, at du har de fornødne immaterielle rettigheder til at publicere materialet. Stiga forbeholder sig retten til efter eget skøn at redigere eller slette ethvert indhold, der strider mod formålet med webstedet, eller som er i konflikt med gældende lovgivning.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Brugere af webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Cookies

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login-cookies holder i to dage, og skærmvalg-cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login-cookierne forsvinde.

Hvis du udgiver en annonce, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og opgiver simpelthen indlægs-ID på den annonce, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Nogle cookies gemmes kun på din computer, så længe du har din browser åben (såkaldte sessionscookies), mens andre cookies gemmes på computeren i et længere tidsrum (såkaldte persistente cookies). Sidstnævnte cookies sættes for at lette din brugeroplevelse og fornys, når du genbesøger webstedet.

Indlejret indhold fra andre websteder

Annoncer på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjepartssporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Analytics

Vi benytter google analytics til at registrere din brug af webstedet. Formålet er at kunne tilbyde dig en bedre service og brugeroplevelse, når du bruger webstedet og publicerer dine annoncer. Alle indsamlede data er i denne forbindelse anonymiserede, og vi indsamler og behandler ingen former for følsomme oplysninger

Hvem vi deler dine data med

Dine data deles udelukkende med de instanser og systemer, som er helt nødvendige for at få webstedet til at fungere: vores mailsystem, vores bogføringssystem og vores databehandler/administrator af webstedet. Vi vil aldrig sælge dine data.

Hvor længe vi gemmer dine data

Forhandlerdele.dk er en service- og formidlingsportal for forhandlere, hvilket betyder, at Stiga opbevarer de personlige data, så længe tjenesten er relevant for brugerne. De personlige oplysninger, du angiver, når du opretter dig som bruger, vil derfor ikke automatisk blive slettet efter et bestemt tidsrum. Alle brugere har dog når som helst mulighed for at redigere eller slette deres personlige data samt anmode Stiga om at få slettet deres personoplysninger. Se i øvrigt efterfølgende punkt. Webstedets administratorer kan også se og redigere disse informationer. For inaktive brugere – dvs. tilmeldte brugere, der ikke aktivt benytter webstedet – vil personoplysningerne dog blive slettet efter en periode på 10 år, jf. Stigas generelle regler for opbevaring af personoplysninger.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter dog ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde. Du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen en række rettigheder, som kan udøves over for Stiga som dataansvarlig. Du kan læse nærmere om disse rettigheder her: https://www.stiga.com/dk/fortrolighedspolitik, se herunder især pkt. 8.

Videregivelse af dine data

Dine data videregives udelukkende til de systemer og instanser, som allerede er nævnt i ovenstående. Dine data vil aldrig blive overdraget til uvedkommende tredjeparter eller til lande udenfor den Europæiske Union.

Hvordan vi beskytter dine data, herunder databrud

Vi bruger såvel tekniske, administrative som fysiske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, offentliggørelse, anvendelse og ændring. Datasikkerhed afhænger ligeledes af den enkelte brugers adfærd, og vi opfordrer derfor alle brugere af Forhandlerdele.dk til at vælge en kode, der er vanskelig for andre at bryde, og at holde denne kode hemmelig.

Skulle der i ifm. webstedet opstå et brud på datasikkerheden, hvor kundeoplysninger er i fare for at blive misbrugt, kontakter vi øjeblikkeligt kunderne i henhold til de regler, der er gældende på databeskyttelsesområdet. Hvis det er nødvendigt, kontakter vi også databeskyttelsesmyndighederne. De data, vi indsamler og behandler, er frit tilgængelige og af helt almen karakter og indeholder på ingen måde følsomme oplysninger.

Hvilke tredjeparter vi modtager data fra

Forhandlerdele.dk modtager kun data fra de forhandlere, der tilmelder sig som brugere af webstedet.

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering vi foretager med brugerdata.

Vi foretager ingen automatiserede beslutninger eller automatiseret behandling (profilering) af dine personoplysninger.

Industriregulative krav om fremlæggelse

Stiga A/S tilhører ikke en industri med regulering og særlige krav til fremlæggelse og er derfor ikke – udover den allerede nævnte lovgivning – underlagt yderligere love om privatliv.

Ansvarsfraskrivelse

Forhandler.dk stiller sine tjenester til rådighed, som de er. Du bruger disse på eget ansvar og er selv ansvarlig for det indhold, du publicerer på portalen.

Ansvarsbegrænsning

Forhandler.dk er ikke ansvarlig for skader, som måtte opstå af din brug af vores tjenester. Dette omfatter alle skader, herunder hacking af portalen, tekniske problemer, som gør portalen utilgængelig, virus, som overføres gennem andre brugere etc. Portalen er udelukkende et formidlingsværktøj, og alle krav og sagsanlæg, som måtte opstå som følge af brugen af portalen – herunder kontraktbrud, brud på garanti, erstatningskrav eller ethvert andet tab – er Forhandler.dk uvedkommende.